Tłumaczenia poświadczone

(potocznie przysięgłe) pisemne oraz ustne z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Tłumaczenia różnego rodzaju tekstów, m.in. świadectw, aktów notarialnych, dokumentów prawnych i prawniczych, oświadczeń, dokumentów urzędowych, sprawozdań finansowych i innych.

Podstawowe informacje

Za stronę tłumaczenia poświadczonego (przysięgłego) uważa się 1 125 znaków. Za znak uważa się, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi, spacje. W ramach tłumaczenia poświadczonego tłumaczeniu podlega nie tylko tekst, ale również stan dokumentu, jego forma, cechy charakterystyczne czy ewentualne braki odzwierciedlane są w opisie tłumacza.

Tłumaczenia poświadczone pisemne

Cena tłumaczenia pisemnego od 45 zł za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia poświadczonego.
Tryb Ekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 5 stron / dobę wycena wzrasta o 50%.
Tryb Superekspresowy tj. w przypadku tłumaczenia powyżej 10 stron / dobę wycena wzrasta o 100%.
Wyceny dokumentów obszernych tj. powyżej 15 stron podlegają negocjacjom.

Tłumaczenia poświadczone ustne

Cena za godzinę tłumaczenia ustnego od 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
Tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki / tematyki związanej z tłumaczeniem.

Przykładowe wyceny

1. zaświadczenie z polskiego USC o stanie cywilnym - ok. 100 zł
2. skrócony akt urodzenia z polskiego USC - ok. 100 zł
3. skrócony akt małżeństwa z polskiego USC - ok. 100 zł
4. tłumaczenie ustne podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC na terenie Warszawy - ok. 200 zł
5. tłumaczenie ustne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w kancelarii notarialnej na terenie Warszawy - ok. 200 zł